Toepassingen en mogelijkheden

 
 


Service & Support:
 • Mail2Sms: Klanten en/of technisch personeel op de baan snel en goedkoop informeren per SMS vanuit outlook, lotus notes,..
 • M2M: Vanuit outlook, lotus notes, toestellen via SMS uitlezen en programmeren en aansturen (bv: domotica)
 • SMS Integratie: Vanuit Support applicatie automatisch klanten op de hoogte brengen van status herstelling,
 • Newsletters: Uitnodigingen, exclusieve aanbiedingen, (reclame) campagnes, SMS mailings

terug naar top


 

Domotica

 • Sms2mail: Domotica aansturen vanuit Outlook, Lotus notes, ipv via GSM
 • M2M: Vanuit outlook, lotus notes, toestellen via SMS uitlezen, programmeren en aansturen (bv: domotica)

terug naar top


 

Dienstsector: Ondersteuning naar personeel op verplaatsing

 • Email2sms: (para)medisch personeel op de baan per SMS informeren vanuit Outlook, Lotus Notes,
 • SMS integratie: Vanuit Support applicatie automatisch patiënten  op de hoogte brengen

terug naar top


 

Marketing en evenementen:

 • Email2sms: uitnodigingen, last minute announcements, exclusieve aanbiedingen, SMS mailings
 • Bulk: uitnodigingen, last minute announcements, exclusieve aanbiedingen, (reclame) campagnes, SMS mailings
 • Keyword: Registreer u automatisch voor een mailinglijst door het sturen van een SMS

terug naar top


 

ICT:

 • Mail2Sms: Klanten en/of technisch personeel informeren per SMS vanuit outlook, lotus notes,..
 • M2M: Gegenereerde alarmen ontvangen en beheren (bv: servers, switchen, andere netwerk apparaten,)
 • SMS Integratie: Vanuit uw ERP of CRM applicaties automatisch SMS berichten sturen,

terug naar top


 

Transportsector – Koeriers: Ophaal- en afleverplaatsen, wijzigingen naar chauffeurs Sms’en

 • Mail2Sms: Klanten en/of chauffeurs informeren per SMS vanuit outlook, lotus notes,..
 • M2M: vereenvoudigde tracering van uw voertuigen (googlemaps)
 • SMS Integratie: Via uw ERP of CRM automatisch SMS berichten versturen,

terug naar top


 

Onderwijs:

 • Mail2Sms: studenten op de hoogte brengen van last-minute wijzigingen in het lessenrooster
 • Mail2Sms: ouders op de hoogte stellen via SMS van ongewettigde afwezigheid van zoon\dochter
 • Sms2mail: afwezigheid, te laat, ziek enz melden aan leerkracht via SMS
 • SMS Integratie: Via uw campus blackboard automatisch SMS berichten versturen naar docenten en studenten

terug naar top


 

Enquêtes:

 • Bulk: Klantentevredenheid, product onderzoek
 • Keywords: ontvang de antwoorden van uw enquête of poll a.d.h.v. keywords.

terug naar top


 

Vrije beroepen:(Tandartsen, Dokters, advocaten), Klinieken, Kappers: Afspraakreminders

 • Mail2Sms: klanten of patiënten per SMS informeren vanuit uw e-mailcliënt
 • Banxafe: GSM betalingen ontvangen via m-Banxafe en de drie Belgische GSM operatoren
 • SMS Integratie: vanuit uw eigen planningssoftware reminders verzenden naar uw klant of patiënt.

terug naar top


 

Garagebedrijven:

 • Mail2Sms: Klanten informeren per SMS over herstelling/onderhoud/bestelling
 • Banxafe: GSM betalingen ontvangen via m-Banxafe en de drie Belgische GSM operatoren
 • M2M: positie opvragen van uw testvoertuig/vervangwagen (googlemaps)
 • SMS Integratie: Via uw ERP of CRM automatisch SMS berichten versturen ivm herstelling/onderhoud,

terug naar top


 

Hersteldiensten:

 • Mail2Sms: Klanten en/of personeel op de hoogte brengen van hun herstelde goederen
 • M2M: Vanuit outlook, lotus notes, toestellen via SMS uitlezen en programmeren en aansturen
 • M2M: Gegenereerde alarmen ontvangen en beheren (bv: pompen, tellers, koelinstallaties, ) 
 • SMS Integratie: Vanuit Support applicatie automatisch klanten op de hoogte brengen van status herstelling

terug naar top


 

Verzekeringen:

 • Mail2Sms: Klanten informeren van achterstallige betalingen
 • Mail2Sms: Afspraak bevestigen voor expertise.

terug naar top


 

Immobiliën:

 • Mail2Sms: Klanten op de hoogte brengen van hun afspraken, last minute announcements, exclusieve aanbiedingen
 • Keyword: informatie opvragen van woningen, appartementen etc. via SMS volgens keyword

terug naar top


 

Stads- en gemeentebesturen:

 • Bulk: inwoners informeren per SMS over evenementen, wegenwerken, inbraakpreventie,
 • SMS Integratie: Via uw ERP of CRM automatisch SMS berichten versturen ivm herstelling/onderhoud,
 • Keyword: automatisch in- en uitschrijven uit mailinglijst door het sturen van een SMS

terug naar top


 

Sportclubs/verenigingen:

 • Mail2Sms: Uitnodigingen, last minute announcements, reminders, last minute aanpassing vertrekschema
 • Mail2Sms: eenvoudig en goedkoop in contact blijven met personeel op verre bestemming
 • Keyword: automatisch in- en uitschrijven uit mailinglijst door het sturen van een SMS

terug naar top


 

Taxi en personenvervoer:

 • Mail2Sms: via SMS laten weten wanneer taxi beschikbaar is 
 • Sms2mail: bestellen van taxi via SMS
 • Newsflash: algemene informatie sturen, SMS mailings

terug naar top


 

Reisbureau en touring operators:

 • Mail2Sms: Uitnodigingen, last minute announcements, reminders, last minute aanpassing vertrekschema
 • Mail2Sms: eenvoudig en goedkoop in contact blijven met personeel op verre bestemming
 • Newsletter: Uitnodigingen, last minute vakanties, exclusieve aanbiedingen, (reclame) campagnes, SMS mailings
 • Keyword: Registreer u automatisch voor een mailinglijst door het sturen van een SMS

terug naar top


 

Veiligheidssector:

 • M2M: Vanuit uw emailapplicatie toestellen via SMS uitlezen en programmeren en aansturen
 • M2M: Gegenereerde alarmen ontvangen en beheren (bv: alarmmelders,)

terug naar top


 

Discotheken/fuiven

 • Bulk: Vanuit uw emailapplicatie SMS-mailings sturen
 • Keyword: Automatisch in-en uitschrijven in SMS-mailingslist.
 • Keyword: SMS spelletjes, vrijgezellenavond, gratis drank, ... leuke acties via SMS opstellen binnen de zaal adhv keywords

terug naar top


 

SMS comfort