BIPT is in Belgie ook verantwoordelijk voor het beheer van het
        radiofrequentiespectrum. 
        Vooraleer professionele radiocommunicatie apparatuur te mogen
        gebruiken dient de klant bij BIPT een vergunningsaanvraag in.
        Deze instantie wijst na onderzoek de te gebruiken frequentie,
        het toegestane zendvermogen en de antennehoogte toe en levert
        hiervoor een vergunning af.Elke wijziging van een bestaand netwerk dient te worden gemeld.
BIPT beheert het gebruik van alle zendapparatuur in Belgie en voert
hierop geregeld controle uit.
Uw leverancier heeft aangifteplicht aan BIPT van de verkochte en verhuurde  toestellen.
Meer info op www.bipt.be

 Aanvraagformulier Zendvergunning nl

 
 

 Formulaire de Demande fr